Esitteet ja raportit

Copper in architecture

Esite arkkitehdeille kuparin ominaisuuksista ja käytöstä.

Download document

How copper & copper alloy surface appearances evolve

Esite valokuvin todellisista kupari- ja kupariseosrakennuksista, heti rakentamisen jälkeen sekä muutamien vuosien kuluttua.

Download document

Surface appearance of copper-based materials at unsheltered marine conditions

Tukholman teknillisen korkeakoulun tutkimusraportti, joka havainnollistaa kuparin ja sen seosten värimuutoksen kattomateriaalina ja fasadissa, meriympäristössä 5 vuoden aikana, eri etäisyyksillä merestä.

Download document

Antimikrobinen kupari

Suomessa ja muualla maailmassa tehdyissä sairaalatutkimuksissa on osoitettu, että kuparilla on vahva antimikrobinen ominaisuus. Myös laboratoriokokeissa on saatu rohkaisevia tuloksia: kupari ehkäisee tehokkaasti vaikeiden sairaalabakteerien, antibiooteille vastustus- kykyisten Staphylococcus aureuksen (MRSA) ja Enterococcus faecaliksen (VRE) sekä Clostridium difficilen, Escherichia colin (E. coli O157:H7) ja Legionella pneumophilan (keuhkokuumetta aiheuttava bakteeri) kasvun.

Download document

Antimikrobisen kuparin käytöstä saadut tutkimustulokset Suomessa

Kupari- ja messinkipintojen käyttöä testattiin sairaalaolosuhteissa Länsi-Suomalaisessa Veteraanien kuntoutuskodissa (englanniksi).

Download document

Att se bortom gränserna

Kuparituotteiden ympäristöprofiili. Elinkaariarviointiin perustuvat indikaattorit kuparilevylle, kupariputkelle ja kuparilangalle. Näitä indikaattoreita voidaan käyttää lähtötietona kun laaditaan elinkaariarvioita rakennuksille tai laitteille (ruotsiksi).

Download document

Copper is…

Kupari on ehdottoman välttämätön modernissa yhteiskunnassamme. Se johtaa sähköä ja puhdasta vettä koteihimme ja kaupunkeihimme ollen tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi kupari on elintärkeä kaikelle elämälle (englanniksi).

Download document

The environmental profile of copper products

Kuparituotteiden ympäristöprofiili. Elinkaariarviointiin perustuvat indikaattorit kuparilevylle, kupariputkelle ja kuparilangalle. Näitä indikaattoreita voidaan käyttää lähtötietona kun laaditaan elinkaariarvioita rakennuksille tai laitteille (englanniksi).

Download document

Metals for Buildings, Essential & fully Recyclable

Rakennuksista puretut metallituotteet kierrätetään. Näin säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä. Kierrätyksestä saadaan myös taloudellista hyötyä (englanniksi).

Download document

Koppar är...

Kupari on ehdottoman välttämätön modernissa yhteiskunnassamme. Se johtaa sähköä ja puhdasta vettä koteihimme ja kaupunkeihimme ollen tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi kupari on elintärkeä kaikelle elämälle (ruotsiksi).

Download document

Kuparin rooli ihmiskehossa (englanniksi)

Kupari on elintärkeä hivenaine (englanniksi)

Download document

Kuparin rooli ihmiskehossa (ruotsiksi)

Kupari on elintärkeä hivenaine (ruotsiksi)

Download document