Esitteet ja raportit

Kuparin rooli ihmiskehossa (ruotsiksi)

Kupari on elintärkeä hivenaine (ruotsiksi)

Download document

Kuparin vaikutusmekanismi veneenpohjamaaleissa

Kupari-ionit ehkäisevät kotiloiden kiinnittymisen veneenpohjaan.

Download document

Kuparista tehdyn EU:n vapaaehtoisen riskinarvioinnin tulokset

Kuparille laadittiin vapaaehtoisena ainedirektiivin mukainen riskinarvionti 2000-luvulla. Raporttia käytettiin myös kuparin Reach-rekisteröinnissä. Yhteenveto tärkeimmistä johtopäätöksistä englanniksi.

Download document