Esitteet ja raportit

Metals for Buildings, Essential & fully Recyclable

Rakennuksista puretut metallituotteet kierrätetään. Näin säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä. Kierrätyksestä saadaan myös taloudellista hyötyä (englanniksi).

Download document

Koppar är...

Kupari on ehdottoman välttämätön modernissa yhteiskunnassamme. Se johtaa sähköä ja puhdasta vettä koteihimme ja kaupunkeihimme ollen tärkeä osa kestävää kehitystä. Lisäksi kupari on elintärkeä kaikelle elämälle (ruotsiksi).

Download document

Kuparin rooli ihmiskehossa (englanniksi)

Kupari on elintärkeä hivenaine (englanniksi)

Download document

Kuparin rooli ihmiskehossa (ruotsiksi)

Kupari on elintärkeä hivenaine (ruotsiksi)

Download document

Kuparin vaikutusmekanismi veneenpohjamaaleissa

Kupari-ionit ehkäisevät kotiloiden kiinnittymisen veneenpohjaan.

Download document

Kuparista tehdyn EU:n vapaaehtoisen riskinarvioinnin tulokset

Kuparille laadittiin vapaaehtoisena ainedirektiivin mukainen riskinarvionti 2000-luvulla. Raporttia käytettiin myös kuparin Reach-rekisteröinnissä. Yhteenveto tärkeimmistä johtopäätöksistä englanniksi.

Download document