Putkijärjestelmät

Kuparin käyttö LV-sovelluksissa

Kupari on ihanteellinen materiaali vesijohto-, lämmitys-, kaasu- ja sprinklerijärjestelmien putkina. Kupari on yleisimmin vesi- ja lämmitysputkistoissa käytetty materiaali useimmissa Euroopan maissa. Putkiammattilaiset ja LVI-insinöörit pitävät kupariputkia parhaana putkimateriaalina.

Historiaa

Kupariputkia käytettiin vedenjohtamisessa jo vuonna 2750 eKr. Berliinin kansallismuseossa on nähtävänä Abusiristä Egyptistä kuningas Sa-Hu-Re:n temppelistä tuotu muinainen kupariputki. Se on osa lähes 100 m pitkää vesijohtoa, joka oli tehty erillisistä putkista, joista jokainen on noin 75 cm pitkä. Putki oli taivutettu ohuesta, taotusta kuparilevystä, ja sen halkaisija on noin 7,5 cm. Se oli U:n muotoon hakatun kalkkikiven sisällä.

Teollisen vallankumouksen alussa paksuseinämäiset kupariputket yleistyivät. Nämä liitettiin toisiinsa ruuvikiertein. Kun putkia liitettiin toisiinsa, liitokset tiivistettiin lämmittäen tinajuotoksella. 1930-luvun alussa, kun ohutseinämäiset kupariputket olivat vasta tulossa, kehitettiin muitakin liittämistapoja; esimerkiksi kapillaari- ja puserrusliittimet. Kupariputkista tuli myös hinnaltaan kilpailukykyisiä muiden materiaalien kanssa, ja näin alkoi uusi aika putkiasentajille ja insinööreille.

Käytössä testattu

Kupari on luonnon materiaali – siitä on tehty juomavesijohtoja sekä vesijohtojärjestelmiä ja -säiliöitä vuosituhansien ajan. Kuparin antibakteerisen ominaisuuden ansiosta se ehkäisee bakteerien ja virusten kasvua vesjohtojärjestelmissä. Eurooppalaisten standardien mukaisesti valmistetut kuparikomponentit ovat testattuja, niillä on tyyppihyväksynnät ja laatusertifikaatit. Järjestelmät ovat universaaleja, eri valmistajien liittimiä voidaan käyttää kaikkien valmistajien putkijärjestelmissä. Paloturvallisuudessa se on A1 luokkaa – ei pala eikä aiheuta paloja.

Vesi- ja lämpöjohtojen tärkeimmät ominaisuudet

Kupariputkia ja  -liittimiä voi käyttää kaikissa vesi- ja lämpöjohtojärjestelmissä. Kupari on lujaa ja sitä on helppo taivuttaa. Kuparin suosio johtuu sen ainutlaatuisesta ominaisuuksien yhdistelmästä. Se kestää erittäin korkeita lämpötiloja ilman että sen ominaisuudet heikkenisivät. Se kestää korroosiota ja vedenpainetta. Se ei pala, se pitää muotonsa ja pysyy lujana kuumissa olosuhteissa, ja se on pitkäikäinen materiaali. Lisäksi kupariputket antavat erinomaisen suojan käyttöveden epäpuhtauksia vastaan. Putken läpi ei pääse mikään, eivät nesteet, mikrobit, happi eivätkä ultraviolettisäteet. Kupariputket eivät ime itseensä eloperäisiä aineita eikä ne pehmene käytössä. Putket ovat 99.90 % kuparista eikä koostumus muutu ajan kuluessa.

Lääkekaasut

Kupari on materiaali, jota käytetään mm. lääkekaasujen, muun muassa puhtaan hapen kuljettamiseen sairaaloissa.

Lämmitys

Kuparia käytetään yleisesti myös lämpöasennuksissa. Se sulaa 1083°C:ssa eikä kuuma vesi tai höyry pehmennä tai muuta sen muotoa. Korkeat lämpötilat eivät myöskään lyhennä putken käyttöikää. Se on luotettava ja turvallinen.

Kestävä ja kierrätettävä

Kupari on lujaa ja kulutusta kestävää. Se on vahvaa eikä vaurioidu helposti. Näistä syistä johtuen kupariputkien ja liittimien ikä on vuosikymmeniä. Kuparia voidaan aina sulattaa uudelleen ja kierrättää ilman, että sen ominaisuudet muuttuvat, mistä hyötyy sekä ympäristö että putkiasentajat.  Asiakkaatkin hyötyvät: kuparista tehdyt putkiasennukset nostavat heidän kotiensa arvoa. Kun ihmiset ovat nykyisin yhä enenevästi huolissaan maapallon raaka-ainevaroista, kupari on materiaali, jonka valinnalla vähennetään ympäristövaikutuksia, koska kupariputket voi aina uusittaessa kierrättää.

Rahan arvoista materiaalia

Kun verrataan kuparin hintaa ja sen tarjoamia ominaisuuksia, asennuskustannukset ovat hyvin kilpailukykyisiä. Taitavan asentajan käsissä kupariputkilla saadaan pitkäikäinen, kestävä ja luotettava tuote kohtuullisin kustannuksin.

CuBe video