Telekommunikaatio

Kuparin rooli tietoliikenteessä

Kupari on telekommunikaatio-järjestelmissä eniten käytetty materiaali sähkönjohtavuutensa ansiosta. 

Kuparin käyttö tietoliikenteessä on kasvanut tasaiseen tahtiin jo 50 vuoden aikana. 1980-luvulla kuparin kulutus lisääntyi fax-laitteiden myötä. Silloin asennettiin uusia puhelinlinjoja tähän tarkoitukseen. Internetin käyttö vauhditti myös uusien linjojen asennuksia ja luonnollisesti myös asuntojen ja toimistorakennusten  kasvu lisäsi puhelinlinjojen asennuksia.

Tietoliikenne

Kuparia on jo pitkään pidetty parhaana tietoliikenneratkaisujen materiaalina. Sitä on käytetty puhelinlangoissa käytön alusta alkaen. Kuparia käytetään nykyisin lähes kaikissa uusissakin tietoliikenneratkaisuissa. Sillä on oleellinen tehtävä tiedonsiirtoteknologioissa –  HDSL:ssä ja ADSL:ssä, joilla voidaan lisätä nykyisten puhelinlankojen tiedonsiirtonopeus optisten kuitujen tasolle ilman muutoksesta aiheutuvia kuluja.

ADSL/HDSL teknologiat

xDSL tekniikat, kuten ADSL ja HDSL, jotka käyttävät puhelinlinjojen johtoja tiedonsiirtoon, pystyvät siirtämään suuria määriä tietoa nopeasti. Tämän alan merkittävä tekninen kehitys oli DSP (Digital Signal Processing). Tieto siirtyy digitaalisessa muodossa käyttäjän ja tiedon välittäjän välillä tiettyjen laitteiden avulla linjoja pitkin paljon nopeammin, kuin normaalia puhelinlinjaa pitkin. Sovelluksia ovat esimerkiksi digitaalinen kuvan- ja äänenkäsittely ja lääketieteessä mm. röntgenkuvien siirtomahdollisuus. Tärkeätä on myös se, että linja on auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Toinen seikka on se, että tässä käytetään vapaana olevia taajuuskaistoja äänen ja tiedon siirtoon, mutta niitä voidaan siirtää myös samanaikaisesti. Internet tyyppisen tiedonsiirron lisäksi xDSL sovellukset – esimerkiksi VDSL ja SHDSL – laajentuvat myös lähiverkkoihin, videokonferensseihin, lääketieteellisiin diagnooseihin, etäopiskeluun ja videoihin.

Langaton verkko, optinen kuitu, kaapeli jne.

Tietoliikenteessä uusimpia teknisiä kehitysalueita ovat olleet langaton tiedonsiirto, tiedonvälitys satelliittien kautta ja optisten kuitujen lisääntyvä käyttö. Päinvastoin kuin ehkä ajatellaan, kuparin käyttö ei tähän lopu. Perinteisiä analogisia puhelinjärjestelmiä siirretään digitaalisiksi järjestelmiksi, langattomasti toimivissa puhelimissa ja linkkiasemissa tarvitaan yhä enemmän kuparijohtoja ja seostuotteita. Optisissa kuitujärjestelmissäkin kuparia käytetään paljon.

Telekommunikaatioteollisuus kehittyy nopeasti. Koska uudet tekniikat mahdollistavat tiedon pakkaamisen ja kaistanleveyksien laajentamisen radiolähetyksiin ja suurilla nopeuksilla tapahtuviin vuorovaikutteisiin palveluihin, kuparista valmistettuja verkkoja voidaan käyttää nyt tarvitsematta kantaa huolta niiden kapasiteetin riittävyydestä. Erilaiset tiedonsiirtopalvelujen tarjoajat – kaapeliyhtiöt – toivovat voivansa käyttää olemassa olevien kuparisten koaksiaalikaapelien kaistanleveyttä hyödyntääkseen Internetiin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksiaan. Aika näyttää kuinka nykyinen tilanne muuttuu käytössä olevien eri järjestelmien välillä.