Messingit

Kupariseosten tärkeimmän ja käytetyimmän ryhmän muodostavat messingit, pääosin kuparin ja sinkin seokset. Ne ovat laajan väriskaalan lisäksi vahvoja, koneistettavia, sitkeitä, kovia, johtavat sähköä ja lämpöä sekä kestävät kulutusta ja korroosiota.

Kultainen metalli

Messinki on seos, joka sisältää pääasiassa kuparia (Cu) ja sinkkiä (Zn). Messingin kultaa muistuttava väri tekee siitä ainutlaatuisen moniin muihin metalleihin verrattuna. Kuparin ja sinkin pitoisuuksia muuttamalla ja lisäämällä muita seosaineita saadaan aikaan ominaisuuksia, jotka tekevät messingistä käyttökelpoisen materiaalin mitä moninaisempiin käyttötarkoituksiin. Kun lisätään rautaa (Fe) tai alumiinia (Al) lujuus ja kulutuskestävyys paranevat, kun taas alumiinia ja arseenia (As) lisäämällä paranevat korroosio-ominaisuudet. Tavallisin messinkiin lisätty aine on lyijy (Pb), joka parantaa metalliseoksen lastuttavuuta.

Messingit jaetaan:

  • Seostamattomiin messinkeihin
  • Lyijymessinkeihin
  • Erikoismessinkeihin

Lastuttavuus – kullan arvoinen ominaisuus

Ylivoimaisesti suurin osa valmistetusta messingistä käytetään kohteisiin, joissa materiaalilta edellytetään lastuttavuutta. Pienellä pehmeän aineen lisäyksellä, joka asettuu pieninä lastun katkaisevina partikkeleina rakenteeseen, voidaan parantaa messingin lastuttavuutta erittäin paljon. Lastuttavuutta parannetaan lisäämällä lyijyä (Pb).

Helppo pintakäsitellä

Vaikka messinki sinänsä on miellyttävän värinen toivotaan usein, että pintaa voisi muuttaa tai suojata jollakin tavalla. Useita kupariseoksia voi pinnoittaa metalleilla eri tavoin. Nikkeli- ja kromipinnat ovat varsin tavallisia kylpyhuoneiden laitteissa, mutta viimeaikoina myös kullattuja koristeita ja hanoja on tullut markkinoille.

Uushopeat

Kupari-nikkeli-sinkkiseokset, jotka sisältävät 10-20 % nikkeliä tunnetaan nimellä uushopeat. Niitä voidaan pitää erikoismessinkeinä. Niiden väri loistaa hopeisena, mikä poikkeaa normaalien messinkien keltaisesta väristä. Seokset ovat monessa suhteessa korroosio-ominaisuuksiltaan kuten messingit, mutta korkeamman nikkelimäärän vuoksi ne eivät tummene helposti ja kestävät jännityskorroosiota. Niitä on saatavina kaiken muotoisina ja käyttöalueita ovat koriste-esineet, korut, muotit, hammasharjojen langat, musiikkilaitteet, huilut ja kuulakärkikynien täytteet.