Your download will start shortly

fi_life_cycle_brochure-pdf.pdf    |    6 MB

Click the button below if the download doesn't start in 3 seconds

Download manually

The environmental profile of copper products

Kuparituotteiden ympäristöprofiili. Elinkaariarviointiin perustuvat indikaattorit kuparilevylle, kupariputkelle ja kuparilangalle. Näitä indikaattoreita voidaan käyttää lähtötietona kun laaditaan elinkaariarvioita rakennuksille tai laitteille (englanniksi).