Kuparin vaikutusmekanismi veneenpohjamaaleissa

Kupari-ionit ehkäisevät kotiloiden kiinnittymisen veneenpohjaan.

Download document