European Copper Institute

Tietoa järjestöstä

 

Scandinavian Copper Development Association

SCDA – Scandinavian Copper Development Association on Pohjoismaissa toimivien kuparintuotanto- ja kuparituoteteollisuuden yritysten yhteinen järjestö.

SCDA:n tehtävänä on edistää asianmukaista ja tehokasta kuparin ja sen seosten käyttöä sekä antaa neuvoja ja informoida. Tärkeiksi osa-alueiksi ovat muodostuneet viimeaikoina ympäristöön sekä terveyteen liittyvät asiat. SCDA on rekisteröity Ruotsiin ja se on osa maailmanlaajuista International Copper Associationia sekä European Copper Institutea.

SCDA ottaa osaa lainsäädännöllisiin asioihin, jotka koskevat kuparia tai sen seoksia. Se osallistuu metalli- ja rakennustuoteteollisuuden yhteisiin edunvalvontaelimiin ja jakaa tietoa kuparin käytöstä ja sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista erilaisissa tilaisuuksissa. SCDA osallistuu julkiseen keskusteluun kuparista ja pyrkii oikaisemaan virheellisiä käsityksiä.

SCDA toimii linkkinä jäsenyritystensä ja emojärjestöjensä välisessä tiedonvälityksessä.

SCDA:n pohjoismaiset jäsenyritykset: